• Naše aktivity sú zamerané na organizovanie akciách, ukážok historických bojov, výstav vojenskej techniky, prednášok, seminárov, či inej záujmovej činnosti spojenej s vojenskou históriou z obdobia 2. svetovej vojny zameraných na lokalitu stredného Považia a Hornej Nitry. V katastri obce Uhrovec (Jankov vŕšok) užívame, prevádzkujeme zrekonštruovaný bunker z obdobia SNP, užívaný príslušníkmi partizánskej brigády J. Žižku. 
  • Klub vojenskej histórie Dukliansky priesmyk nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú ani inú diskrimináciu alebo násilie, nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú a inú diskrimináciu alebo násilie. Nie sme extrémistickou skupinou. Nevyrábame ani sa nepodieľame na výrobe, nerozširujeme, nevyvážame, nepredávame, nezasielame, neponúkame ani neuvádzame do obehu extrémistický materiál podľa §-u 130 ods. 8) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

 

bunker text