PUSKA_K98k

Hmotnosť…………………… 4 kg
Dĺžka …………………..1100 mm
Dĺžka hlavne ……. …….600 mm
Typ náboja a kaliber 7,92×57 mm Mauser, 7,62 mm
Maximálny dostrel …… 2000 m
Schránka s 5 nábojmi

 

Karabiner 98 kurz (karabína 98, krátka) bola hlavnou ručnou palnou zbraňou nemeckých ozbrojených síl 2. svetovej vojny. Používali ju všetky zložky armády od roku 1935 až do konca dní Tretej ríše. Bolo vyrobených cca 12 miliónov kusov týchto pušiek. Do tohto počtu nie sú zahrnuté licenčná výroba alebo pušky používané systém Mauser 98 v iných štátoch ako napr. Švajčiarsko, Belgicko, Španielsko, Juhoslávia,Poľsko, Československo atď….

Počiatky vývoja Karabiny 98 spadajú do 90. rokov 19. storočia a v roku 1902 bola schválená a zavedená  ako Karabina 98. Zavedením nového náboja tzv. náboj S vznikla potreba úpravy Karaniny 98, predĺženie hlavne nakoľko pri pôvodnej  hlavni pri výstrele vznikal výrazný  plameň a silný hluk. Nová karabina bola zavedená pod názvom Karabine 98AZ/Karabine98a. Pre príslušníkov cyklistických jednotiek bola upravená karabina 98 a zavedená pod označením Karabiner 98b (dolu ohnutá kľuka záveru, širšia spodná objímka) 

Ďalším vývojom v roku 1933 vznikol model Standard Model II, čo bol vlastne prototyp pušky Karabiner 98k. Oficiálne zavedenie K98k bolo oznámené vestníkom nemeckej armády 21. júna 1935 pod krycím názvom Adalbert. Nová puška K98k používala už nový náboj sS (schweres Spitzgeschoss) náboj s ťažkou špičkou strely. Bola zavedená ako univerzálna puška pre všetky zložky armády.

Prehľad odhadov výroby

1934                23 000                       1940              1 329 000

1935               270 000                      1941              1 287 000

1936               525 000                      1942              1 245 000 

1937               685 000                      1943              2 373 000

1938               911 000                      1944              2 081 000

1939            1 036 000                      1945                235 000

Celkom 12 000 000 kusov
K98k_oznacenie

Výrobcovia 
obdobie výroby
odhad. počty
kód výrobcu 
Mauser, Oberndorf      1934-1945    4 400 000    byf/byf45/svw45
Mauser, Borsigwalde                  1935-1944       933 000             ar
Sauer & Sohn, Suhl                     1934-1944    1 700 000            CE
Erma/Feinmechan Werke, Erfurk   1935-1941       526 000    S/27.G/ ax 
Berlin-Lübecker Maschin,Lübeck   1936-1942        754 000       237/duv
Berlin-Suhler-Waffen                  1937-1939       132 000          BSW
Gustloff Werke, Výmar               1939-1945     1 000 000         bcd
Steyr- Daimler-Puch, Steyr        1939-1945         828 000      bnz45
Waffenwerke Brünn, Považ. Bystrica   1942-1945  809 000      dou/dou45
Waffenwerke   Brünn, Brno     1943-1945         882 000     dot/swp45

Používané strelivo, druhy a typy nábojov

Náboj s ťažkou špicatou strelou  (schweres Spitzgeshoss)

Polopriebojný náboj  (Spitzgeschoss mit Eisenkern)

Priebojný náboj   (Spitzgeschoss mit Kern)

Svietiaci priebojný náboj  (Spitzgeschoss mit Kern,Leuchtspur)

Priebojno zápalný náboj (Phosphor mit Kern)

Redukovaný náboj  (Nahpatrone)

Zástrelný náboj (Beobachtungspatrone)

Cvičný náboj  (Platzpatrone)

Školní náboj (Exerzier Patrone Spitzgeschoss)

Náboje pre vystreľovanie puškových granátov ( Gewehr-Treibpatrone)

strelivo